fordele ved at vælge privat børnepasning

Fordele ved privat dagpleje:

- Her er det jer og mig der vælger hinanden  og ikke kommunen, der bestemmer, hvor jeres barn skal passes. Vi underskriver kontrakt med hinanden og vælger dermed hinanden :-)

- Her får i tidligt en sikkerhed for, hvor jeres barn skal passes og i bliver fri for at gå og bekymre jer om, hvor i får en plads til jeres barn og om det bliver et godt match for jer. Dermed kan i bare nyde ventetiden og barslen. Hvis i først har fået lovning på en plads hos mig og fået reserveret den, kan andre ikke komme før jer i køen. Det giver stor ro, lettelse og tryghed, for jer som forældre, hvilket også smitter af på jeres barn omkring opstart.

(Men husk så vidt muligt at kontakte mig i god tid for der er rift om pladserne)

- I får en kombination hos mig, hvor jeres barn både får en hverdag under gode hjemmelige og trygge forhold, som dagplejen netop giver - og samtidig en pædagog der vil udføre professionel pasning af jeres barn og styrke dets trivsel og udvikling.

- Her får i mulighed for at komme på legebesøg i dagplejen inden opstart. hvis i har lyst under jeres barsel er i velkomne til at komme på legebesøg. Dette kan være med til at give jeres barn en tryg og god oplevelse med dagplejen inden opstart. Det kan enten foregå hos mig. men i må også tage med på vores ture. i tager bare en madpakke med til jeres barn og kommer hen, hvor vi er. i skal altid være velkomne.

- Her er ingen begrænsninger og forringelser pga nedskærringer - her er det mig selv der sætter dagsordnen. Det giver stabilitet, tillid og kvalitet i hverdagen.

- Her er der forudsigelighed og fleksibilitet i forbindelser med ferier. I kan på hjemmesiden se hvornår mine faste ferier/lukkedage ligger og så kan i planlægge derudfra allerede når barnet har fået en plads.

- Jeg har få fridage. Hvis/når jeg holder fri udover de dage på kontrakten. Så indkalder jeg min gode og dygtige vikar. Som også er pædagog-uddannet.

- Selvom jeg er privat dagplejer og selvbestemmende er det stadig vigtigt at gøre mit bedste. mit job er afhængig af mit ry og anbefalinger fra forældre, så i vil altid have en dagplejer som gør sit bedste for jeres børn og som brænder for sit arbejde.

- Her er det altid den samme faste børnegruppe. ingen gæstebørn. jeg har max 5 børn. Hvis et barn holder fridag har jeg det barn mindre. der kommer ikke andre børn ind og tager pladsen.

- Her mindskes risikoen for smitte betydeligt, da vi er en fast børnegruppe, da vi ikke får gæstebørn ind udefra som kommer fra en anden dagplejer med andre bakterier.

- jeg er med i et dagpleje-netværk og mødes med andre private dagplejere i området. På den måde vil børnene møde andre børn, som de kan danne relationer med og spejle sig i.

- ligeledes samarbejder jeg med institution sneglehuset i skærup. Dem besøger vi ofte.