Mit fokus

Jeg er særligt optaget af at bruge naturen i mit arbejde og mener at naturen er et fantastisk redskab der rummer alle typer børn. Derfor vil i opleve at vi ofte tager på ture. Turene vil varriere efter hvilken gruppe børn jeg har. 

I min private pasningsordning arbejder jeg udfra de pædagogiske læreplaners 6 temaer. på den måde kommer jeg rundt om det hele barn og sørger for udvikling på alle områder. Nedenfor vil jeg fortælle lidt om, hvordan jeg arbejder med læreplanerne i praksis og hvad det enkelte mål indebære.

-       Barnets alsidige personlige udvikling.

At arbejde med barnets alsidige og personlige udvikling ser jeg som fundamentet for at arbejde med de øvrige 5 læreplanstemaer. Det handler om at have fokus på barnets oplevelse og opfattelse af sig selv, dets følelser og dets selvværd.

Hos mig møder børnene en positiv og anerkendende voksen, hver dag. jeg ser barnet, hvor det er, og tager udgangspunkt i hvad det kan. Jeres barn vil hos mig blive støttet og guidet gennem det, der skal øves i. Jeg vil sørge for at jeres barn bliver tilpas udfordret og lade det opleve at noget lykkedes når man øver sig. Derudover vil jeg arbejde med børnenes selvværd ved at inddrage dem i dagligdagen, at give dem små opgaver og lade dem føle, at de bidrager til fælleskabet.

-       Sociale kompetencer

I vores lille fælleskab har jeg i dagligdagen fokus på fri leg og venskaber. Det er gennem legen at venskaber etableres og udvikles. jeg støtter og respektere børnenes initiativer, giver dem mulighed for at eksperimentere, samarbejde, forhandle, indgå kompromisser og løse konflikter for at få legen til at udvikle sig. 

-       Sprog

jeg støtter, øver og udvikler børnenes sprog i dagligdagen. vi læser bøger, synger faktesange, bruger sangkuffert med konkreter, læser rim og remser, snakker om hvad vi laver og sætter ord på handling.

-       Krop og bevægelse

En del af barnets læring sker når barnet er i bevægelse. Barnet udforsker verden og lære heraf. jeg sørger for at sanserne bliver stimuleret i hverdagen. Vi laver motorikbane, vi cykler, gynger, hopper, danser, synger sanglege, løber i naturen, på bakker og forskelligt underlag. jeg sikre at børnene får sund og alsidig kost, så de har energi til leg og bevægelse dagen lang. jeg giver børnene ro til at få de nødvendige lure. jeg hjælper børnene med at lære deres kropsdele at kende.       

-       Natur og naturfænomener

Hos mig har vi i dagligdagen mulighed for at opholde os i naturen. jeg har en stor lukket have, med sandkasse og legehus, til foråret skal vi have lavet en høj, med rutcherør, som børnene kan boltre sig på..

vi har skoven og legepladsen i nærheden, vi besøger vores venner på bondegård i Håstrup, vi har grise i nærheden, som vi går tur om til. de vil gerne klappes og kæles med.

om sommeren skal der såes krydderurter, når vi er kreative foregår det oftes med materialer fra naturen, vi finder dyr under de store sten, Leg under åben himmel giver børnene plads til, at have store armbevægelser og rum til at udforske. Vi finder små gemmesteder samt klatremuligheder.

-       Kulturelle udtryksformer og værdier

Vi er kreative udfra årstidens højtid, vi slår katten af tønden, sår karse, snakker om hvordan man sidder ved bordet, vi øver os i at sende maden rundt. Vi synger sange der passer til årstidens højtider. vi høre musik, vi danser og mærker hvilken følelse musikken giver os indeni. Vi maler, tegner, laver perler, klipper og klistre.